Renoveerimisjuhised

Mõningaid põhjendusi, miks vana maja puhul on õige kasutada traditsioonilisi ja looduslikke materjale.

1.Vanade ennesõjaaegsete hoonete puhul on enamasti tegu tänapäevamõistes looduslike ehitusmaterjalide kasutamisega traditsioonilistes ehitustes. Traditsioonilise ja loodusliku kategooriasse võib kindlasti paigutada ka ennesõjaaegse vana palkmaja. Kasutades põhiosas sarnaseid ja neile lähedasi materjale hoone renoveerimisel väheneb oht majakonstruktsioonide kahjustamiseks uute kunstmaterjalide poolsetest soovimatutest kõrvalmõjudest.
2.Traditsioonilised materjalid nagu savi – ja lubikrohvid omavad eeliseid kipsplaatide ees parema sooja ja niiskuse akumuleerimisvõime tõttu, mistõttu on nad kasulikud sisekliima temperatuuri ühtlustamisel.
3.Traditsioonilised materjalid nagu savi – ja lubikrohvid omavad eeliseid kipsplaatide ees parema niiskusregulatsioonivõime olemasolu poolest, mis kehtib eriti savikrohvide puhul. See omadus võimaldab isereguleerumise teel saada tervislikumat sisekliimat.
4.Naturaalkrohvid tagavad piisavalt soodsa kliima ka hoonekonstruktsioonide tarvis jättes need „hingavaks”.
5.Looduslikud soojustusmaterjalid säilitavad maja konstruktsioonide difuussuse e. „hingavuse” ja sellega hoone püsivuse. Mineraalvillade puhul nähakse kasutusjuhendites ette aurutõkete, kasutamist. Kilede kasutamine aurutõkkeks muudab aga traditsioonilise hoone konstruktsioonide niiskusrezhiimi, mis kergesti võib osutuda soodsaks biokahjustuste levikule.
6.Traditsiooniliste materjalide kasutamine võimaldab säilitada ja kasvatada hoone nn. “antiigiväärtust” e. selle ehedust.
7.Traditsionilised materjalid aitavad vältida elukeskkonna üldist saastatust ja allergeenilisust.
8.Vana maja iseloomu säilitamine on lisaks tehnilisele ka esteetiline ja maailmavaateline küsimus. Säästva ja keskkonnasõbraliku ilmavaate demonstreerimine on üha aktuaalsem ja kasulik eeskuju.
9.Traditsiooniliste materjalide kasutamine võimaldab praktiseerida rohkem „isetegemist”
10.Võimalik demonstreerida loovust, millega eristuda üksluisest “euroremondistumisest” üldisest ühetaolisusest.


Üldine

Üldnõuded ja soovitused renoveerimisel. Tallinna Kultuuriväärtusteamet


Ahjud

Ajalooliste ahjude säilitamine ja ennistamine.

Kahhelahi. Ajalugu ja hooldus. Muinsuskaitseamet

Märkmeid Vahur Kuhlbergi loengust  „Ahjude kütmine. Probleemid küttekolletega.” SRIK Tartu Ühendus

  

Aknad

Akende ajalugu, puitaken ja selle remontimine. Muinsuskaitseamet

Akende remontimine (PDF)

Hea aken. Miks eelistada puitakent plastaknale. Muinsuskaitseamet

Vanad aknad on ilusad ja energiasäästlikud. Jaan Sotter, ajakiri "Keskkonnatehnika" nr.2/2004

Märkmeid Jaan Vali loengust  „Akende kultuuriajaloolisest väärtusest ja akende hooldusest.” SRIK Tartu Ühendus

 

Imitatsioonitehnikad

Mis on marmoreering (PDF)

 

Katused

Katus. Tüübid ja hooldus. Muinsuskaitseamet

Kivikatus (keraamiline kivi ja kiltkivi). Ajalugu, hooldus ja parandamine. Muinsuskaitseamet

Mätas-, õlg- ja roogkatus. Ehitamine, hooldus ja parandamine. Muinsuskaitseamet

Plekk-katus. Hooldus ja parandamine. Muinsuskaitseamet

Plekkkatuse remontimise meelespea Kalle Kolde loengumaterjal (Kredex)

Plekk-katuste hooldus ja värvimine. Magnus Henriksson loengumaterjal (Kredex)

Puitkatus. Tüübid, hooldus ja parandamine. Muinsuskaitseamet

Traditsioonilised katused

  • Õlg- ja pillirookatus
  • Laudkatus
  • Laast-, sindel- ja kimmkatus
  • Mätaskatus

   

Korstnad

Korstnapits. Tüübid ja hooldus. Muinsuskaitseamet

 

Krohvid ja krohvialused

Kodune lubi sobib värviks ja mördiks. "Kodukiri"

Lubi I. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine. Muinsuskaitseamet

Pilliroomatt ja lubikrohv (PDF) 

Pillirooplaat ehk rooplaat ehk roliit (PDF)

Tadelakt (PDF)

 

Looduslikud materjalid

Savi traditsioonilises ehituses

Looduslikud materjalid (Kadakas, kask, kõrkjas, luga, hundinui, kuusk, lina, mänd, paju, pilliroog ja õled, sammal, sarapuu.)

Ökomaja planeerimine Peeter Puna loengumaterjal (SRIK)

  

Maja fassaad

Hoonete välisvärvimine. Värvimisjuhised aastast 1936. Wessenstein 

Hoonete värvimine. Ajalugu, värvitüübid ja ettevalmistustööd. Muinsuskaitseamet

Kuidas värvida? Tartu Linna ametlik kodulehekülg   

Puitfassaadide renoveerimine    

Puitmaja välislaudis. Tüübid ja parandamine. Muinsuskaitseamet   

Tartu fassaadikujunduse ajaloost - lühike stiilikursus. Tartu Linna ametlik kodulehekülg  

Värvi ei saa vägisi seina küljes hoida. Tartu Linna ametlik kodulehekülg  

Värvimine traditsioonilise petroollinaõlivärviga. SRIK

      

Museovirasto (soome, rootsi, inglise keeles)                                                                                   

 

Mööbli restaureerimine

Vaha annab puidule siidise läike. Indrek Joala, Äripäev Ehitus 2.06. 2003 

 

Niiskusprobleemid

Märjad ja niisked ruumid vanas majas. Targo Kalamees. "Maakodu"

Niiskete ruumide ehitamine vanasse majja. Muinsuskaitseamet

Niiskus on maja kõige suurem vaenlane. Tartu Linna ametlik kodulehekülg     

Sadevetesüsteem ja selle korrashoid. Muinsuskaitseamet

 

Palkmaja

Palkehitisest

Projekti "Palkmajaehitustraditsioonide uurimine ja taaselustamine" intervjuud. 1998 a.

Märkmeid Jaan Miljani loengust „Puitmajade konstruktsioonide seisukord ja remont” SRIK Tartu Ühendus

 
Puidu biokahjustused
Puidu biokahjustused. Kalle Pilt loengumaterjal (Kredex)

Põrand

Seebitades säilib ehe põrand. Tarmo Elvisto, "Äripäev" 23.10.2002

Vaha annab puidule siidise läike. Indrek Joala Äripäev Ehitus, 2.06 2003  

 

Radoon


Sisekliima
Tervislik sisekliima. Sven Aluste loengumaterjal (Kredex) 
Mis on sisekeskkond? Argo Soon, TÜ tervishoiu instituut

Soojustamine

Miks ja millal tasub maja soojustamisel kasutada puistevilla? Merike Noor, ajakiri "Keskkonnatehnika" nr. 2/2004

Puitmaja seinte tihendamine ja soojustamine.

Soojustus. (Kasetoht, sammal, lambavill, mineraalvill, õled, roomatt, laastud, sindel, linavill tihendusvilt, pillirooplaat.)

 

Töövõtted

Traditsioonilised töövõtted

Kasutatavad materjalid ja töövõtted. Tartu Linna ametlik kodulehekülg   

Vana maja korrastamine ja värvimine. Remonttööde teostamise põhireeglid. Tartu Linna ametlik kodulehekülg   

 

Uksed

Välisuks. Ajalugu, parandamine ja värvimine. Muinsuskaitseamet

   

Värvid

Kaseiinvärv ehk kohupiimavärv (PDF)

Liimvärv (PDF)

Liimvärvid I. Liimvärv ehk kriitvärv. Muinsuskaitseamet

Liimvärvid II. Kaseiin- ehk kohupiimavärv.

Liimvärvid III. Keeduvärv.

Linaõlivärvi kasutamine puitpindadel.

Lubi I. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.

Värvid, värvide segamine ja värvimine. Värvimisjuhised aastast 1936. Wessenstein

Munaõlitempera, õlle-, konjaki-ja veinilasuur (PDF)

Tõrv. Ajalugu, valmistamine ja kasutamine.

 

 

Vundament ja sokkel

Vundament ja sokkel. Parandamine ja parendamine. Muinsuskaitseamet

 

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net