Teaduslikud uuringud

MILJÖÖVÄÄRTUSED LINNAS. keskkonnaministeerium 2004

 

Peipsi looderanniku miljööväärtuslikud alad. Tallinn 2004.

Tekst: Kerttu Kõll, Maris Koert
Kaardid ja skeemid: Merike Laas

Muinsuskaitseinspektsioon, Eesti Muinsuskaitse Selts, Rootsi Muinsuskaitseamet 42 lk. 2001

Tallinnas, Väike-Patarei 3 hoone säästva renoveerimise lugu.

 

 

 

 

 

 

Uus renoveerimisalane trükis Paide SRIKilt!

“Pinnasesse uppunud majade uuendamine”.

 

Puitmajade jaoks, mille soklipiirkond on aja jooksul jäänud madalamaks maja ümbritsevast pinnasest, eelkõige tänavapinnast, ohustab pinnaselt otse alumiste palgikordade peale valguv sadevesi, mis põhjustab liigniiskusest lähtuvaid ohtlikke probleeme, sh majavammi.

 

Uut väljaannet on kavas tutvustada 6. veebruaril Paide Raekojas toimuval Eesti väikelinnade “Vanalinna konverentsil”, misjärel on trükis saadaval Paide SRIKis (Tallinna 11).

Vaata ka: Weissenstein

 

 

Üldised soovitused Pepsi piirkonda ehitamisel (PDF)

 
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net