Mis on säästev renoveerimine?

Säästev renoveerimine on  oma olemuselt uus termin, mis tuli kasutusele võtta aastatuhande  vahetuse paiku, et kirjeldada sisuliselt ja tegelikkuses vanade majade korrastamises toimuvat uue lähenemisnurgaga protsessi. Seda tegevust, mille sisse käivad vanade hoonete uuendamiseks sobilikud taastamisvõtted ja põhimõtted. Uuendada vana maja niimoodi, et mitte rikkuda selle antiigiväärtust, vaid vastupidi, tuua maksimaalselt seda esile.

 

Umbes viimase aastatuhande vahetuseks olime jõudnud situatsiooni, kus meie majandus Eestis kasvas kui üks kiiremaid maailmas, sealhulgas ka ehitus- ja kinnisvaraarendus. Vastukaaluks üha suurenevale survele ajalooliste puitmajade kui ebaefektiivsete lammutamisele oli vaja tegelda ka teise poolega, ehk nende väärtustamisega ja seda mitte ainult ilusates sõnades vaid praktikas toimiva süsteemina. Selle kontseptsiooni nimeks saigi säästev renoveerimine.

 

Defineerides kõlaks see niimoodi:  Säästev renoveerimine on vana maja kohandamine uueks kasutuseks niimoodi, et maksimaalselt säilitada seal peituvat väärtuslikku substantsi, arvesse võttes ja rakendades vanas majas peidus olevaid väärtusi ja võimalusi. Vana maja säästvalt renoveerida tahtes tuleks selle vanust käsitleda mitte kui probleemi vaid kui võimalust. Võimalust kasutada, luua ja säilitada huvitavat ja kordumatut elamiskeskkonda.

 

Majanduse efektiivsus tähendab küll kasumi maksimeerimist, kuid see ei saa toimuda röövellikult nagu kesk- ja vanaajal. Kahtlemata on ju kõige kiirem kasum tulemas kui minna ja röövida lihtsalt varandus kokku. Viikingid ajasid kamba kokku ja siirdusid sinna kus varandusi rohkem oli. Miskipärast on inimkond niipalju arenenud, et seda enam ei lubata ja pannakse isegi vangi selle eest. Samamoodi röövellikult ei saa käituda ka vanade majade suhtes, väites, et kasumi maksimeerimise nimel on õigus kõik vanad majad ära kaotada ja pilvelõhkujad püstitada. Ei ole nii, ka siin on tsiviliseeritud ühiskond kokku leppinud ja vandele huvitavatele hoonetele tuleb vahel anda võimalused.

 

Säästev renoveerimine ongi üldnimetus neile põhimõtetele ja ka meetoditele, mille läbi igapäevases ehituses jõuame õige  tulemuseni vana maja uuendamisel. Säästev renoveerimine kui meetod algab õige suhtumise omandamisest vanasse majja, täpselt niisamutigi nagu vana maja väärtustest teavitaminegi. Kohe renoveerimisprotsessi alguses tuleks eeldada, et vana maja on milleski eriline ja kodu loomine ainulaadses ja erilises keskkonnas on omaette väärtuseks.

 

Mõiste säästev on loomulikult vägagi oluline kaasaegse mõtteviisi väljendus. Keskkonda säästev suhtumine levib tänapäeval üha laiemalt. Just säästvast elufilosoofiast tuleb lähtuda ka suhtumisel vanadesse väärtuslikesse majadesse Lihtne argimõtlemise loogikagi ütleb ju, et kohapeal olemasolevat ressurssi on rumalus raisata. Kõigesse olemasolevasse tuleks säästvalt suhtuda, olgu siis tegu ehitusmaterjali, kultuuri- või ajalooväärtusega. Vanade majade korrastamisega koormame kahtlemata vähem keskkonda kui neid lammutades.  Lisaks kaasnevad sellega veel meie elukeskkonna mitmekesisuse loomine ja kindlasti ka sotsiaalse turvalisuse tagamine.

 

Isegi kui meil ei õnnestu maja terviklikul kujul säilitada, siis tuleks säästvalt suhtuda selle detailidesse ja osistesse. Üheks võimalikuks lahenduseks on ka materjalide ja detailide eemaldamine ja nende korduskasutamine teiste vanade majade korrastamisel või isegi uute püstitamisel. Üha rohkem leidub selliseid vanade majade huvilisi, kellele iseenesest mõistetav suhtumine, et tuleks eelistada vana maja taastada, luua see elamiskõlblikuks ja selles protsessis korduvalt kasutada ka vanu detaile ja materjale.

 

Vanad originaaldetailid on pandud ilustama ka uusi ehitusi. 

Niimoodi võib selguda, et väljavahetamine ja uue ehitamine, mis meil renoveerimise praktikas endiselt domineerima kipub, ei pruugi alati sugugi optimaalne lahendus olla. Tuleb arvestada kvaliteedi nüansside, materjali kvaliteedi, miks mitte ka vanade asjade eheduse ja originaalsusega ja siis võib selguda, et kaalukauss puht ka majanduslikult võttes praktiliseltki vana asja korrastamise kasuks kaldub. Sageli saabki määravaks see, kas me oskame vana hinnata enne selle väljaviskamist või hakkame pärast kahetsema!.  Säästvalt renoveerides säilitame me väärtuslikud materjalid, unikaalsed oskused, loome tervisliku ja kordumatu keskkonna. 

 

Meelespea säästvaks renoveerimiseks.

1. Varu aega. Ei tasu liigselt kiirustada ja asuda vana maja kohe lõhkuma vaid tarvis kõigepealt hästi järgi mõelda. Vana maja säästva renoveerimise üks põhimõtteid tuleb lihtsast remonditarkusest, et enne kahjustuste likvideerimist tuleb selgitada nende põhjused ja siis alles asuda tagajärgi likvideerima. Tasub ennast juba ette teavitada, et vana maja renoveerides läheb alati kauem aega kui me selleks iganes planeerisime ja teiseks meie plaanitud ressurssidest tuleb kindlasti puudus. Seega tasuks aja kokkuhoiuks tutvuda ja arvestada teiste kogemustega. Seoses avastustega maja konstruktsioonide ja viimistluskihtide avamisel võib välja tulla huvitavat, mis paneb plaanidesse korrektuure tegema. Me ei tohiks mingil juhul ajategurit ettekäändeks tuues kahjustada vana maja kvaliteeti, rikkuda või vähendada selle antiigi ja kunstilist väärtust.

 

2. Täpsusta nii hädavajalike tööde hulk ja järjekord kui ka oma kindlad soovid ja vajadused, mis koduks kohandatavas majas peab tulevikus kindlasti saama olema ja millest oled valmis vajadusel loobuma? Tuleb selgeks mõelda vajalikud projektid ja koostada plaanid. Ideaalis me võtame arvesse vana maja tugevused ja arendame neid sobivates ja soovitud suundades. See võib juhul kui õigesti teha, kujuneda meeliköitvaks huvitegevuseks aastateks, mille juures vahel tegevus on sama oluline kui resultaat. Oma põhielamises peame siiski jõudma mingis kindlas ajaühikus soovitud tulemuseni, mistõttu sageli jääb ideaal mingis osas siiski saavutamata ja tuleb leppida teatud kompromissidega.

Kompromissidega maja ajaloolise algupära ja tegelikkuse vahel tuleb arvestada juba tänapäevaseid ohutus- ja tarbimisnõudeid arvestades. 

 

3. Mõtle mitu korda järele enne kui vanad originaaldetailid välja vahetad või - materjalid millegi uuega asendad. Võib-olla annab originaali ikkagi remontida. Lisaks eheduse säilitamisele võib see toimida ka ressursside kokkuhoiu mõttes. Praktika tunneb palju näiteid kui kõige kasutumast asjast võib saada kõige olulisem detail või kõige haruldasem materjal. Kui endal tõesti ei ole tarvis ega anna kasutada tasub pakkuda neile, kes neid vanu asju ära oskavad kasutada.

 

4. Tee koostööd spetsialistidega, kes tunnevad vana maja spetsiifikat just selle väärtustamise poole pealt, kellel ette näidata varasemaid kogemusi vana majaga töötamisel, kes mõtlevad Teiega ühtemoodi pidades lugu vanade majade väärtustest. Kui miski töö tundub olema kallim, siis uuri, mis selle eest vastu saad ja sageli selgub, et kõige odavam pakkumine ei ole see õige.

 

5. Lähene vanale majale tervikuna ja püüa vaatamata  erinevate lahenduste paljususele säilitada vana hoone traditsioonilist iseloomu. Töötades detailide ja erinevate materjalidega ei tohi käest lasta pilti tervikust.

 

6. Eelista kasutada kui vähegi võimalik traditsioonilisi ja naturaalseid materjale. Nende kasutamine on oluline nii stiili kui tehnoloogia külje pealt.

 

Tarmo A. Elvisto 2007

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net