Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Piirkonna nimi Tänav Maja nr. Staatus
Maakond Linn Linnaosa Vald Küla

Piirkonna nimi Lühikirjeldus Staatus
Albu Abiks hoone korrastajale kehtestatud
Paide Linn. Pärnu tänava piirkonna miljööväärtuslik ala Aprill 2008a. algatas Paide Linnavolikogu teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine“... mittekehtestatud
Paide Linn. Rahu ja Eha tänava piirkonna miljööväärtuslik ala Aprill 2008a. algatas Paide Linnavolikogu teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine“... mittekehtestatud
Paide Linn. Ordulinnuse piirkonna miljööväärtuslik ala Aprill 2008a. algatas Paide Linnavolikogu teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine“... mittekehtestatud
Paide Linn. Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtuslik ala Aprill 2008a. algatas Paide Linnavolikogu teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine“... mittekehtestatud
Paide Linn. Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtuslik ala Aprill 2008a. algatas Paide Linnavolikogu teemaplaneeringu „Paide miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmin... mittekehtestatud
Türi Järva maakond kehtestatud
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net