Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Piirkonna nimi Tänav Maja nr. Staatus
Maakond Linn Linnaosa Vald Küla

Piirkonna nimi Lühikirjeldus Staatus
Vihula Lääne-Viru maakond, Vihula vald kehtestatud
Rakvere Rakvere linna territooriumil puuduvad linnavolikogu otsusega miljööväärtuslikuks tunnistatud alad, kuid seoses üldplaneeringu koostamisega on leitud, et potentsiaalsed... kehtestatud
Kunda Lääne-Viru maakond, Kunda linn kehtestatud
Laekvere Lääne-Viru maakond, Laekvere vald kehtestatud
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net