Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Piirkonna nimi Tänav Maja nr. Staatus
Maakond Linn Linnaosa Vald Küla

Piirkonna nimi Lühikirjeldus Staatus
Püssi   kehtestatud
Jõhvi Abiks hoone korrastajale kehtestatud
Aseri Abiks hoone korrastajale kehtestatud
Sillamäe Abiks hoone korrastajale kehtestatud
Kohtla- Järve. Kukruse miljööväärtuslik hoonestusala Miljööväärtuslike alade kontaktvööndid ja hoonestustingimused miljööväärtuslikul alal Kukruse linnaosas vaata: Stalinistliku perioodi miljööväärtuslik hoonestus Kukrus... mittekehtestatud
Kohtla-Järve. Ahtme miljööväärtuslik hoonestusala Kohtla-Järve linna miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering Stalinistliku perioodi miljööväärtuslik hoonestus Ahtme linnaosas (PDF) PURU ASUM. ... mittekehtestatud
Kohtla-Järve. Järve miljööväärtuslik hoonestusala Kohtla-Järve linna miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering Stalinistliku perioodi miljööväärtuslik hoonestus Järve linnaosas (PDF) I piirkond... mittekehtestatud
Kohtla-Järve. Sompa miljööväärtuslik hoonestusala Kohtla-Järve linna miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering Stalinistliku perioodi miljööväärtuslik hoonestus Sompa linnaosas (PDF)   Majatüüp nr.3... mittekehtestatud
Narva Narva linna üldplaneeringu (2013-2025) seletuskirjast*: Miljööväärtuslike hoonestusaladena käsitletakse Narva linna üldplaneeringus alasid, kus on omapärased hoonet... kehtestatud
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net