Piirkond "Tallinn. Pelgulinna miljööväärtusega hoonestusala"
Nimi Tallinn. Pelgulinna miljööväärtusega hoonestusala
Staatus kehtestatud
Veel 19. sajandi keskel laiusid tänase Pelgulinna aladel rabad vaheldumisi kanarbikuliste küngaste ja männikutega. Väheseid rohumaid kasutati karjamaadena. Hoonestus tekkis esimesena Paldiski mnt äärde kus varaseimad andmed elamute kohta on 18. sajandi keskpaigast. Linnaosa väljakujunemist ja arengut kiirendas Tallinn-Peterburi raudtee rajamine, mis algas 1869. a. Raudteega seostud töölised asusid meelsasti elama lähimasse eeslinna ja nii tekkisid lisaks varasema Paldiski maanteele ka Telliskivi, Härjapea, Heina ja Õle tänavad. Esimese maailmasõja alguseks oli hoonestatud ala mis ühelt poolt piirnes Kolde ja teisalt Roo tänavaga. Valdavalt tsaariaegsete puitelamutega hoonestatud ala on üks põnevamaid Pelgulinnas aga ka probleemsemaid.
1920. aastate algul planeeriti elamupiirkondadeks ka seni heinamaadena kasutusel olnud alad. Tänu soodsale ehituslaenule kattusid need kiiresti uute kvaliteetsete elamutega, neist tähelepanuväärsemad on eelkõige Kolde puiesteel asuv ühistu “Oma Kolle” ja Maisi tänava linnateenistujate elamud. Need sajandialguse Saksamaal levinud aedlinnaliikumisest kantud ideed on meie kultuuriruumis küllalt ebatavalised ja ei leidnud ka laiemat järgimist rahva poolt. Nende selgelt elitaarsema maiguga ja pisut erandlike elamukomplekside kõrval ehitatud 20-30-tel aastatel massiliselt kivitrepikojaga nn. Tallinna maju aga ka arvukalt  paarismaju. Üsna orgaaniliselt liituvad Pelgulinna miljööga ka neljakümnendate lõpus ja viiekümnendate algul ehitatud elamud Ristiku tänava lõpus ja Rukki tänava piirkonnas. Hilisemad ehitused kahjuks olemasoleva elukeskkonnaga enam ei arvesta.
 
Piirkonnad
Paldiski mnt 30 - 42D paaris
Ristiku 3 - 91 paaritud, 2 - 84 paaris
Ristiku põik 3 - 7 paaritud, 4 - 8 paaris
Saue 1 - 15 paaritud, 2 - 18 paaris
Sõmera 3 - 5 paaritud, 2 - 4A paaris
Rohu 7 - 31A paaritud, 8 - 26 paaris
Roo 1 - 51 paaritud, 2 - 44 paaris
Preesi 1 - 43 paaritud, 2 - 48 paaris
Vaniku 1 - 13 paaritud, 2 - 6 paaris
Nabra 1 - 7A paaritud, 2 - 8 paaris
Timuti 3 - 19 paaritud, 4 - 30 paaris
Kõrre 1 - 21 paaritud, 4 - 22 paaris
Orase 1 - 11 paaritud, 4 - 18 paaris
Taime 5 - 27 paaritud, 2 - 38 paaris
Auna 3 - 15 paaritud, 4 - 10 paaris
Maisi 1 - 29 paaritud, 4 - 24 paaris
Aru 1 - 21 paaritud, 4 - 28 paaris
Söödi 1 - 5 paaritud, 4 - 6 paaris
Rukki 1 - 19 paaritud, 2 - 24 paaris
Kaera 1 - 23 paaritud
Nisu 1 - 25 paaritud, 2 - 36 paaris
Sõle 4 - 10 paaris, 18 - 30a paaris, 34 - 38 paaris
Telliskivi 2 - 58e paaris, 1 - 47 paaritud
Mulla 2 - 6 paaris
Õie kõik
Luste kõik
Õle kõik
Heina 1 - 57 paaritud, 2 - 34 paaris, 36 - 36a paaris
Aarde kõik
Härjapea 1 - 25 paaritud, 4 - 56 paaris
Pebre kõik
Kolde pst 4 - 70 paaris, 3 - 61 paaritud
Lingid
http://tlpa.tallinn.ee/index.php?id=85
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net