Piirkond "Tallinn. Kalamaja miljööväärtusega hoonestusala"
Nimi Tallinn. Kalamaja miljööväärtusega hoonestusala
Staatus kehtestatud


Kalamaja puhul on tegemist Tallinna vanima eeslinnaga, mille sajanditepikkust arengut on võimalik küllaltki suure täpsusega välja tuua. Mitmesuguste arhiiviandmete abil võib tõestada, et praeguste puitmajade näol on mitmel pool tegemist lausa kaheksanda põlvkonna hoonestusega

 


Esimesed kirjalikud andmed Kalamajast pärinevad 14. sajandi II poolest. Tõenäoliselt oli sealne asustus olemas juba tunduvalt varem. Enamik uurijaid on veendunud, et rannaäärsed alad olid elukohaks ümberkaudsete külade kalameestele juba muinasajal. Kalamaja asukoht sadama läheduses tegi juba keskajal linnaosa külgetõmbavaks. Näiteks 1527. aastal oli seal 78 iseseisvat majapidamist. Linnaosa silmapaistvamaks ehitiseks oli Gertrudi kabel. Pärast kabeli lammutamist 1540. aastatel, rajati linnamüürist kaugemale uus Kalamaja kirik. Kalamaja oma asukoha tõttu on läbi aegade tihedalt seotud merega. Keskajal elasid linnaosas mündrikud, kalurid, kalakaupmehed. 18. sajandi alguse kaartidelt on näha, et asustust leidub pea kogu Kalmaja ulatuses, tänapäevases mõistes linlikku ehk tiheasustust kohtame aga eelkõige Suur- ja Väike-Patarei tänavatel. Erilise hoo sai Kalamaja areng 19. sajandi lõpul kui koos raudtee rajamisega kerkisid piirkonda ka mitmed tehased. See kõik tähendas linnaelanike arvu kasvu eelkõige tööliste arvelt, kes kõik ka peavarju vajasid. Lihtsate, odavate üürimajade võidukäik võis alata!

Kalamaja praegune hoonestus on küllaltki erineva iseloomuga. Kui pikema ajalooga vanemad tänavad on oma hoonestuselt küllalt ebaühtlased, siis väga tervikliku ja arhitektuurselt heatasemelise ansamblina paistab silma Salme-Graniidi tänavate vaheline ala, kus omaaegsele Lausmanni heinamaale (Vabriku ja Tööstuse tänavate vahelisele alale) ehitati 1930. aastatel kivist trepikojaga 2-3 korruselisi elumaju. Vastavalt A. Soansi ja E. Habermanni planeeringule jäeti kvartali keskosa tühjaks kuhu pidi kogu asumi tarbeks rajatama suur avalikult kasutatav haljasala, millele Nõukogude ajal ehitati kiiresti täna Salme kultuurikeskusena tuntud hiiglaslik hoone.

 


Tänane Kalamaja pakub huvitava läbilõike tööliselamu arengust 19. sajandi odavatest üürilobudikest kuni nõukogudeaegsete tüüpelamuteni. Olles sellisena küll kohati kaootiline on see ometi elav muuseum, mis võiks omada ka tõsist potentsiaali turistide vaatamisväärsusena .

 


Pildid
 
Piirkonnad
Suur-Laagri 4 - 18 paaris, 1 - 11 paaritud
Kalju 1 - 7c paaritud, 2 - 10 paaris
Tööstuse 1 - 43 paaritud, 2 - 42 paaris
Vabriku 3 - 59a paaritud, 2 - 36 paaris
Tõllu 3 - 7 paaritud, 10 - 12 paaris
Leigeri kõik
Valgevase 1 - 13 paaritud, 2 - 20 paaris
Linda 3 - 13 paaritud, 4 - 14 paaris
Graniidi 1 - 33 paaritud, 2 - 32 paaris
Salme 1 - 53 paaritud, 2 - 46 paaris
Volta 2 - 34 paaris
Niine 2 - 12 paaris, 3 - 13 paaritud
Kalaranna 4 - 8 paaris
Kalasadama 3 - 3C paaritud
Malmi 1 - 5 paaritud, 2 - 10 paaris
Kopli 7 - 21 paaritud, 14 - 66 paaris
Kungla 2 - 52 paaris, 1 - 53 paaritud
Uus-Kalamaja 1 - 21 paaritud
Noole 1 - 13 paaritud
Küti 3 - 15 paaritud
Suur-Patarei 16 - 20 paaris, 17 - 23a paaritud
Väike-Patarei 3 - 19 paaritud, 8 - 12a paaris
Jahu 3 - 11 paaritud, 8 - 10 paaris
Soo 6 - 56 paaris, 3 - 47 paaritud
Kalevi 8a - 42 paaris, 11a - 33 paaritud
Köie 1 - 15 paaritud, 2 - 18 paaris
Vana-Kalamaja 9a - 39 paaritud, 20 - 46 paaris
Väike-Laagri 1 - 5 paaritud, 2 - 4 paaris
Lingid
http://tlpa.tallinn.ee/index.php?id=297
Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net