Pärnu
Karja tn 44.

2008. aasta restaureerimispreemia

Eelmise sajandi alguse eeslinna tüüpiline puitelamu, millest on saanud pärast fassaadi, akende, välisukse ja katuse restaureerimist Karja tänava üks kaunimaid maju. Loodetavasti murrab selle maja uus välimus laialt levinud väärarusaama Pärnu eeslinnaosade puithoonestusest kui väärtusetutest ehitistest ning ärgitab naabruskonda eeskuju järgima.

 

Abiks hoone korrastamisel olid arhitektid Rein Raie, ehitusinsener Ludvig Tammann ja restaureerimisspetsialist Ants Kalda.

 

Säilitatud on algupärastena aknad, karniisid, piirdelauad ja välisuks. Olulise nüansina väärib märkimist säästlik materjalikasutus. Fassaadi restaureerimisel on osaliselt kasutatud varem lammutatud Hõbe tänavalt pärit maja detaile.

 

Lõpptulemus on vaeva väärt ja igati muinsuskaitse põhimõtteid järgiv, milles põimuvad keskkonnasäästlik tegevus ja hoone autentse välisilme säilitamine.
Eraldi võiks rõhutada välisviimistluse koloriiti, mis harmooniliselt sulandub tänavamiljööga ja toob selgelt esile üksikud fassaadi ehisdetailid.

 

Selle maja eeskujul võiks õppida need, kes oma vana maja värvi abil korrastada soovivad.

 

Värvivalik nii tüübi kui tooni sobivuse mõistes on ajalooliste hoonete puhul väga tundlik teema ja sageli kahjuks tänu teadmatusele mitte eriti pieteeditundeliselt ning ajastutruult lahendatud.

Kommenteeris Pärnu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net