Pärnu
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli piirdeaed

2008. aasta restaureerimispreemia

Harmooniliselt ansamblisse sulanduv rajatis, mis arvestab materjalikasutuselt ja vormilt vana koolihoonega ja haakub suurepäraselt moodsas vormikeeles võimlaga. Tunnustust väärib piirdeaed kui linnaruumi oluline osa ajalooliselt väärtuslikus keskkonnas, millele tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata.

Kommenteeris Pärnu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net