Pärnu
Mere pst. 6. (u.1930)

2008. aasta restaureerimispreemia

Pärnule iseloomulik villatüüp 1930.aastatest (hoonetüübi tegi kuulsaks omal ajal linnaarhitekt Olev Siinmaa, kelle nõudel on lähipiirkonda kavandatud mitu kvartalit ühtse arhitektuuriga eramuid), mida kahjuks ehedal kujul on väga vähe säilinud. Preemiasaajate nimistus ühena kahest kivihoonest, mille puhul on esile tõstetud eeskujulikku järjepidevat hooldustööd nii ehitise kui ka seda piirava piirdeaia autentsena säilimise tagamisel.

Järgimist väärib akende koloriit ja värvimise metoodika, mis on selle ajastu villadele omane, kuid mis kahjuks kipub paljude sama tüüpi eramute renoveerimise puhul kaduma.

Kommenteeris Pärnu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Liina Hansen

Säästva Renoveerimise Infokeskus Väike-Patarei 5 Tallinn 10 415     Telefon: +372 6 414 434     E-post: info@renoveeri.net